Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 december 2017, over deze onderwerpen: provincieraad

REPLIEK N-VA-FRACTIEVOORZITTER, LINDA VAN DEN EEDE, N.A.V. DE PRESENTATIE VAN HET BUDGET 2018 EN DE MEERJARENPLAN VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT   Meneer de voorzitter, Meneer de gouverneur, Leden van de deputatie, Meneer de griffier, Beste collega’s, Geachte toehoorders, Gezien de …

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: mondelinge en schriftelijke vragen, provincieraad

Mondelinge vraag over de European Disability Card - Provincieraad van 7 november 2017 «Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card officieel gelanceerd. Dit is een kaart waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij erkend is als persoon met een handicap en op die manier bepaalde kortingen …

Op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: provincieraad

De provincieraad Vlaams-Brabant, normaal klokvast geprogrammeerd om 14:00 uur, werd op dinsdag 27 juni 2017 uitzonderlijk verschoven naar tien uur in de voormiddag. Reden van die verschuiving was een door het staatshoofd aangeboden receptie op het paleis in de namiddag, waarop ook zes …

Op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: provincieraad

  RINGtv 27.06.2017 «Een nepkoning woonde vanmorgen de provincieraadszitting bij. Die was er op uitnodiging van N-VA. De partij was misnoegd over het feit dat de vergadering verplaatst werd naar de voormiddag omdat de echte koning Filip alle gedeputeerden, de gouverneurs en de burgemeesters had …

Op 10 mei 2017, over deze onderwerpen: provincieraad

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN VERKEER VAN 09 MEI 2017 RAADSCOMMISSIE NIET IN AANTAL OM GELDIG TE VERGADEREN OVER MOBILITEITSDOSSIER ‘BRABANTNET - SNELTRAM A12 ‘ Tijdens een boeiende uiteenzetting van De Lijn over de resultaten 2016 en de toekomstplannen …

Op 11 februari 2017, over deze onderwerpen: provincieraad

De eerste provincieraadszitting van 2017 moest afgelopen dinsdag, 7 februari, vroegtijdig worden afgeblazen nadat nog slechts 31 van de 42 raadsleden van de meerderheid in het halfrond aanwezig bleken tijdens de verdeling van mandaten onder de meerderheidsfracties van CD&V, OVLD, sp.a en Groen …