Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: provincieraad

N-VA VLAAMS-BRABANT: “NU DE PROVINCIES NIET LANGER BEVOEGD ZIJN VOOR SPORT, WORDT VLAAMS-BRABANT FERVENT SPORTSPONSOR” Leuven, 28.03.2018. Naar aanleiding van de eerste provinciale budgetwijziging van 2018, deed de N-VA-fractie een bijzonder merkwaardige vaststelling: nu de provincies sinds 1 …

Op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: provincieraad

  Leuven, provincieraad Vlaams-Brabant van 27 februari 2018. De Provincie Vlaams-Brabant keurde vandaag de statuten van Vlabzorginvest goed. Vlabzorginvest is een Vlaams initiatief dat de provincie zal uitvoeren. Het moet ervoor zorgen dat er extra wordt geïnvesteerd in zorg en …

Op 17 december 2017, over deze onderwerpen: provincieraad

REPLIEK N-VA-FRACTIEVOORZITTER, LINDA VAN DEN EEDE, N.A.V. DE PRESENTATIE VAN HET BUDGET 2018 EN DE MEERJARENPLAN VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT   Meneer de voorzitter, Meneer de gouverneur, Leden van de deputatie, Meneer de griffier, Beste collega’s, Geachte toehoorders, Gezien de …

Op 5 december 2017

bron: EditiePajot, 05/12/2017 - «Dit jaar bundelen de N-VA-fracties van de provincies de krachten en steunen zijn niet één, maar wel twee goede doelen!  Vzw Hartekamp en vzw Zonnebloemblaadjes; deze twee vzw’s, zorgen dat kinderen met een beperking of ziekte, een ongelooflijk leuke tijd kunnen …

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: mondelinge en schriftelijke vragen, provincieraad

Mondelinge vraag over de European Disability Card - Provincieraad van 7 november 2017 «Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card officieel gelanceerd. Dit is een kaart waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij erkend is als persoon met een handicap en op die manier bepaalde kortingen …