Provinciaal werk

Kiezen voor verandering.
Ook in de Vlaams-Brabantse provincieraad.

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

De speerpunten van ons programma voor de provincie Vlaams-Brabant kan u op deze pagina bekijken of dowloaden via het bestand als bijlage.

Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken

De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt: economie, ruimtelijke ordening en toerisme. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag. Ook de wildgroei aan subsidies moet teruggedrongen worden.

Vlaams-Brabant: Vlaams karakter bewaren

We moeten verder blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie: zowel in de Vlaamse Rand als langsheen de hele taalgrens. De N-VA wijst alle pogingen om Vlaams-Brabant deel te laten uitmaken van een uitgebreide ‘Brussels Metropolitan Region’ of van een ‘Brussels D.C.’ kordaat af. Dus: géén groot-Brussel dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.

Werk: ook in eigen streek

De N-VA wil de economie sterk regionaal verankeren en inzetten op werk in eigen streek. De diensteneconomie, de logistieke en luchtvaartgebonden activiteiten moeten worden versterkt. Vlaams-Brabant moet verder worden ontwikkeld tot een kennisregio, met nieuwe onderzoekcampussen van universiteiten en hogescholen, ook in de meer landelijke, minder centraal geleden gebieden. Om hier werkgelegenheid te creëren moeten er wel voldoende KMO-zones beschikbaar komen.

Wonen en leven

De grote instroom van eurocraten en Franstalige Brusselaars brengt taal- en integratieproblemen met zich mee, maar drijft ook de grond- en woningprijzen drastisch omhoog. Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen wonen.

Mobiliteit

We rijden ons allen vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te pakken. Economie, werk, veiligheid en mobiliteit zijn nu eenmaal sterk met elkaar verweven. De luchthaven is een cruciale economische slagader en de ganse provincie is een belangrijk logistiek knooppunt: daarom alleen al moet Vlaams-Brabant verkeersefficiënter worden. Ook het fietspadennetwerk moet worden uitgebreid, niet alleen voor het recreatief fietsen, maar ook voor wie fietst naar school of het werk.

Toerisme: ontspannen en ondernemen

Het provinciebestuur moet onze cultuur-toeristische troeven verder ontwikkelen en in de markt zetten. Zowel het plattelandstoerisme als het zakentoerisme hebben nog heel wat groeipotentieel. De Groene Gordel, het Hageland, maar ook kunststad Leuven, moeten op de binnenlandse markt verder worden gepromoot. Toerisme Vlaams-Brabant moet nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de lokale toeristische ondernemers.