Diederik Dunon

Lid van de raadscommissies:
• Ruimtelijke ordening, verkeer & mobiliteit
• Land- en tuinbouw, leefmilieu
• Financiën, fiscaliteit, personeel, vorming & informatica
• Regionaal beleid en economie