«Leeuwendeel provinciale welzijnssubsidies Vlaams-Brabant naar christelijke zuil»

Op 19 oktober 2016
zuilgebonden subsidies welzijn

PERSBERICHT | N-VA-FRACTIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT |

Leuven, 19 oktober 2016 | Recent berekende Vlaams parlementlid Lorin Parys (N-VA) de Vlaamse subsidiestromen richting middenveld-organisaties. Hij stelde vast dat de meeste subsidies richting christelijke zuil vloeiden.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2015, vroeg N-VA-provincieraadslid Sonia Van Laere de begunstigden op van de werkings- en investerings-subsidies die de provincie Vlaams-Brabant vorig jaar vrijmaakte in verschillende welzijnsdomeinen.Uit die analyse blijkt dat ook de provinciale subsidies voor de zorg- en welzijnssector in Vlaams-Brabant overwegend bij christelijke zuilorganisaties terechtkomen.


Grafiek 1 - Percentage van het totale provinciale subsidiebedrag (2015) toegewezen aan christelijke zuilorganisaties.

“Provinciale subsidiereglementen worden veelal op maat geschreven van de zuilorganisaties”, stelt Sonia Van Laere. “De christelijke zuil verwierf in 2015 ruim meer dan de helft van de subsidiebedragen die de provincie Vlaams-Brabant voorzag voor:

-       vernieuwende projecten in de welzijnssector (59,3%);
-       ‘sociale economie organisaties’, zoals maatwerkbedrijven en starterslabo’s (61,1%)
-       dagopvanginitiatieven voor ouderen (68,4%);
-       Voor voorzieningen voor personen met een handicap verkreeg de christelijke zuil ongeveer de helft van alle toegekende subsidies (48,3%).” – zie grafiek 1

 Van Laere: “Deze domeinen vertegenwoordigden in 2015 een beschikbaar subsidiebedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro. Daarvan verwierf de christelijke zuil in 2015, 57,3 procent: goed voor in totaalsom van 793.012 euro.” – zie grafiek 2.

 
Grafiek 2 – (links) Beschikbare provinciale subsidiebedragen (2015) versus (rechts) provinciale subsidiebedrag (2015) toegewezen aan christelijke zuilorganisaties.

Van Laere: “De eerder gemaakte suggestie dat de toename van de Vlaamse subsidies richting christelijke zuil een gevolg zou zijn van de overheveling van persoonsgebonden taken en uitgaven naar Vlaanderen, blijft alvast niet overeind wat Vlaams-Brabant betreft.”

“Wellicht een betere verklaring is  dat de bevoegdheid Welzijn in de provincie Vlaams-Brabant in handen is van CD&V. De gedeputeerde Welzijn oefent bovendien talloze bestuursmandaten uit in VZW’s verbonden aan de christelijke zuil. Die sterke verankering faciliteert volgens Van Laere de subsidiestromen vanuit het provinciaal beleid naar de eigen zuil.

Voor meer informatie:

Sonia Van Laere, provincieraadslid N-VA-fractie Vlaams-Brabant
Wolfshaegen 180 - 3040 Huldenberg
tel.: 016-48 28 21 - gsm: 0496-50 80 80
e-mail : sonia [dot] vanlaere [at] raad [dot] vlaamsbrabant [dot] be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is