mondelinge en schriftelijke vragen

Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag: European Disability Card

Mondelinge vraag over de European Disability Card - Provincieraad van 7 november 2017 «Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card officieel gelanceerd. Dit is een kaart waarmee iemand kan …

Projectoproep gedeelde sportinfrastructuur

Lucia Dewolfs: De Vlaamse regering lanceerde op 9 augustus ll. een projectoproep om de bestaande sportaccommodatie in Vlaamse scholen naschools, tijdens weekends en in de vakantieperiodes ruimer open …