11 juli

Op 10 juli 2021
Gunther Coppens - Bart Nevens, N-VA Vlaams-Brabant

Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. Dat we dit op deze dag vieren, komt mede door Hendrik Conscience. Zijn boeken worden vandaag misschien niet veel meer gelezen, maar zolang een Vlaming leeft zal hij in ons collectieve geheugen gegrift staan.Conscience gaf met zijn volkse boeken Vlamingen de kans de eigen te taal te leren lezen. Meer nog, hij gaf met «De Leeuw van Vlaanderen» de Vlaamse gemeenschap de symbolen waarmee ze zich kon vereenzelvigen. Dankzij dat boek is 11 juli onze officiële feestdag en zingen we «De Vlaamse Leeuw» als ons volkslied.

Maar wat is de betekenis van 11 juli? Gaat dat over een veldslag van meer dan 700 jaar geleden?

Vlaanderen verandert voortdurend. Wij kunnen ons niet inbeelden hoe Vlaanderen er binnen enkele eeuwen zal uitzien. Net zoals wij ons nog maar weinig kunnen voorstellen van het Vlaanderen van Conscience. Of van het Vlaanderen van 1302. Laat dat nu net de betekenis van 11 juli zijn. Wij zijn immers verbonden met al die Vlamingen uit het verleden én met die van de toekomst.

Net daarom moeten we ambitieus zijn, om de Vlamingen uit het verleden te eren en om die van de toekomst een mooi en groen Vlaanderen te geven, een vrij Vlaanderen, een welvarend Vlaanderen, een sociaal Vlaanderen, een democratisch Vlaanderen, een veerkrachtig Vlaanderen.

De drijfveer voor het Vlaamse autonomiestreven is het zoeken naar democratisch en doeltreffend bestuur. De politieke elite aanvaardde hervormingen slechts met tegenzin, en probeerde de gevolgen ervan steeds te temperen. Ook onze provincie Vlaams-Brabant is een resultaat van die hervormingen. Brabant bestaat al 900 jaar en heeft een rijk gevuld verleden. De provincie Vlaams-Brabant kent echter een veel jongere geschiedenis. We kunnen het ons niet meer inbeelden, maar nog niet zo lang geleden was Brabant een unitaire en tweetalige provincie. Het is pas bij de uitvoering van het Sint-Michielsakkoord dat Vlaams-Brabant in 1995 een echte Vlaamse provincie werd. Een splitsing ligt soms moeilijk, maar 26 jaar later is het de evidentie zelve. Ook de provincie Waals-Brabant die aan de overzijde van de taalgrens op dezelfde dag het levenslicht zag vaart er wel bij.

De Vlaamse veerkracht is een van onze sterkste troeven. Het afgelopen anderhalf jaar werden we geconfronteerd met een nieuwe uitdaging op ons pad; een pandemie zonder weerga. We beleefden de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog waarvan de gevolgen op langere termijn nog steeds niet te overzien zijn. We zullen Vlaanderen voor een stuk terug moeten heropbouwen. Maar al tijdens de begindagen van de crisis werd duidelijk dat we zoals altijd kunnen rekenen op de creativiteit en strijdvaardigheid van de Vlamingen. Vlaamse ondernemers en werknemers werden op korte tijd geconfronteerd met moeilijke en sterk veranderende omstandigheden. Maar dat weerhield hen niet van door te zetten en ook deze uitdaging vastberaden aan te pakken. Wij zijn er van overtuigd dat we met dezelfde strijdvaardigheid Vlaanderen de komende jaren sterker dan ooit zullen maken.

Een sterker Vlaanderen, wil ook zeggen een groener Vlaanderen. De liefde voor Vlaanderen vertaalt zich ook in de liefde voor de Vlaamse natuur. We hebben de laatste tijd met velen samen de Vlaamse natuur herontdekt. De natuur heeft ons als het ware als een bondgenoot door een moeilijke periode geloodst. Het toont aan dat de natuur een vriend is die we moeten koesteren en verbeteren. Dat is een taak van ons allemaal. De liefde voor natuur delen we met zovelen, dus moeten we er ook met zijn allen werk van durven maken. Wij aanvaarden alvast overtuigd de uitdaging om stappen vooruit te zetten voor de Vlaams-Brabantse natuur. Op deze feestdag durven we immers al luidop te dromen van een ultiem doel; namelijk een Vlaams Nationaal Park Brabantse wouden.

Naast vele andere inheemse fauna en flora, zullen er in die Brabantse wouden ook echte Vlaamse Leeuwen waar te nemen zijn. Maar wees gerust, ondanks het feit dat ze niet te temmen zijn, zijn dat al bij al nog zeer charmante beesten.
 

Gunther Coppens en Bart Nevens

gedeputeerden, provincie Vlaams-Brabant

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is