Belga - Ring TV (VIDEO) | Provincie Vlaams-Brabant tegen halvering raadsleden en vermindering tot 2 kieskringen

Op 10 februari 2017
De nieuwe provinciedistricten van en zetelverdeling in Vlaams-Brabant

Belga | 07 feb. 2017

Provincie Vlaams-Brabant tegen halvering raadsleden en vermindering tot 2 kieskringen

(BELGA) = De provincieraad van Vlaams-Brabant*  (*de fracties van de meerderheid: CD&V, OVLD, sp.a en Groen, nvdr ) kant zich in een advies over het voorstel van de Vlaamse regering** (**N-VA, CD&V, OVLD, nvdr)  tot wijziging van het provinciedecreet tegen de voorgestelde halvering van het aantal provincieraadsleden van 72 tot 36 en de vermindering van het aantal kiesdistricten van 5 naar 2. De N-VA-raadsleden verzetten zich deze beslissing omdat de provincies terzake niet bevoegd zijn en verlieten uit protest voor de stemming de zaal.

"We vinden 36 raadsleden veel te weinig om in de provincieraad een significante vertegenwoordiging uit alle delen van de provincie te bekomen. 36 is zelfs minder dan de gemeenteraad van een stad als Leuven. Als men de vijf huidige kieskringen vermindert tot twee en de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven overhoudt, is het gevaar groot dat men vooral verkozenen krijgt uit de stedelijke gebieden waar veel volk woont. Om dezelfde reden pleiten wij er daarom voor om de kieskringen Halle, Vilvoorde en Leuven te behouden. Diest en Tienen mogen wel samengevoegd worden. Waarom mogen trouwens andere provincies 3 kieskringen behouden en wij maar 2?", vroeg gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V).

Linda Van den Eede (N-VA) wees erop dat de vastlegging van het aantal raadsleden en kiesdictricten bevoegdheden van de Vlaamse regering zijn en dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de provincies enkel om een advies gevraagd had over de wijziging van de grenzen van de provinciale kiesdistricten en de afschaffing van de kieskantons. "Dit standpunt is eerder een motie die de minister als niet gegrond en niet ontvankelijk zal beoordelen". Uit protest dat de provincieraad de hoger vermelde standpunten toch goedkeurde, verlieten de N-VA-raadsleden de zaal voor de stemming.

Belga

RingTV | 07.02.2017 | «Vlaams-Brabant tegen afslanking provincie»

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is