Mondelinge vraag: European Disability Card

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: mondelinge en schriftelijke vragen, provincieraad
Mondelinge vraag: provincieraad Vlaams-Brabant van 7 november 2017

Mondelinge vraag over de European Disability Card - Provincieraad van 7 november 2017

«Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card officieel gelanceerd. Dit is een kaart waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij erkend is als persoon met een handicap en op die manier bepaalde kortingen kan bekomen of voordelen genieten. Die voordelen zijn voorlopig beperkt tot de domeinen sport, vrije tijd en cultuur. De provincie is vanaf 1 januari 2018 weliswaar niet meer bevoegd voor jeugd, sport en cultuur, maar wel nog voor provinciale recreatiedomeinen en provinciale erfgoedinstellingen.

Het is
niét
de bedoeling van de kaart om bijkomende voordelen te creëren, wel om het voor personen met een handicap eenvoudiger te maken hun handicap te bewijzen. Daarom is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk instellingen die actief zijn in de domeinen sport, vrije tijd en cultuur, deze kaart erkennen. Daarvoor kan men zich aanmelden op de website van de FOD Sociale zekerheid. Hoe meer instellingen deze kaart erkennen en hoe meer publiciteit aan dit initiatief wordt verleend; hoe meer mensen met een handicap hiervan gebruik kunnen maken.

Mijn vraag hieromtrent:
Is de provincie Vlaams-Brabant, en bij uitbreiding alle relevante entiteiten die onder haar bevoegdheid vallen, bereid in te tekenen op dit initiatief en er actief publiciteit en promotie rond te voeren?»

Lena Ghysels,
Kapelle-op-den-Bos
 

 Antwoord van gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) - (transcriptie)

«We zijn een keer gaan kijken hoe die kaart in elkaar zit. De FOD sociale zekerheid lanceert met Europese middelen een project. Het is dus niet zo dat het een kaart is die automatisch wordt toegestuurd: mensen moeten de kaart aanvragen. Voor de mensen in Vlaanderen doen ze dat met het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Dat vond ik wel jammer: ik verwachtte dat als er nieuwe voordelen worden toegekend, mensen de kaart automatisch zouden ontvangen… maar ik ben blij met elke stap die gezet wordt om inclusie te bevorderen. Dus zijn we ook eens gaan kijken naar de lijst van organisaties (of voorzieningen) waar mensen naartoe kunnen. Ik stelde vast dat Vlaams-Brabant nog maar vijf organisaties heeft (o.a. de plantentuin van Meise, het kasteel van Gaasbeek, Afrikamuseum…). Dus daar is heel veel werk aan de winkel.

Als ik dat dan vergelijk met wat wij vanuit de provincie jarenlang aangeboden hebben, nl. de begeleiderspas voor personen met een handicap – waarbij de tweede persoon gratis toegang verkrijgt bij activiteiten van sport, cultuur en recreatie – dan zie ik op onze lijst honderd organisaties zijn waar dat mogelijk is.

We gaan nu kijken – want de lancering van de kaart is nog heel recent – of wij onze honderd organisaties kunnen aanschrijven met de boodschap: zorg dat je op die website van de FOD sociale zekerheid geraakt en denk na over welke voordelen kunnen worden aangeboden, want per locatie of organisatie kunnen de voordelen verschillen… (bijvoorbeeld) een extra grote lift, waardoor je gemakkelijk binnen kan, of een korting… Via organisaties die we nu al kennen en die heel erg open staan voor de inclusiegedachte, gaan we trachten de (huidige) lijst veel groter te maken.

Van de begeleiderspas hebben we momenteel bijna 4.000 gebruikers in onze provincie. En we gaan zien – want onze medewerkers zijn eigenlijk al voor deel ingeschakeld in de Vlaamse administratie – of we nog iets kunnen doen naar die groep van 4.000 mensen die we nu kennen en die actief op stap gaan; om hen op die bijkomende mogelijkheid te wijzen. Maar dat kan ik niet echt beloven: dat moet ik eerst  aftoetsen met onze medewerkers.

Daarnaast moet ik zeggen dat we in onze domeinen heel bewust kijken naar groepen die het moeilijker hebben om toegang te krijgen. We hebben daarvoor, bij aanmelding, een apart tarief, vanuit de domeinen en de twee belevingscentra – Sven Nys en WOI. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor tarieven, de begeleiderspas,  alsook aandacht om die groepen op een goede manier te ontvangen en dat blijven we uiteraard ook in de toekomst doen omdat dit ressorteert onder onze directie Vrije Tijd.»

Lena Gysels (N-VA): Ik begrijp dat de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen deze kaart sowieso gaan erkennen. Het gaat ook niet over kortingen en voordelen. Het is een hulpmiddel voor mensen met een handicap om hun handicap te bewijzen. In die zin denk ik dat wij dat toch wel kunnen promoten.

Gedeputeerde Swinnen: «Natuurlijk. We moeten nog vanaf weinig beginnen. Er is nog niet veel op dit moment. Maar we gaan proberen om dat zo gestructureerd mogelijk te doen om een zo breed mogelijk effect te hebben.»

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is