Persbericht | Geen Vlaams geld voor Franstalige zorg

Op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: provincieraad
persbericht N-VA-fractie provincie Vlaams-Brabant: statuten Vlabzorginvest

 

Leuven, provincieraad Vlaams-Brabant van 27 februari 2018. De Provincie Vlaams-Brabant keurde vandaag de statuten van Vlabzorginvest goed. Vlabzorginvest is een Vlaams initiatief dat de provincie zal uitvoeren. Het moet ervoor zorgen dat er extra wordt geïnvesteerd in zorg en welzijnsinfrastructuur. “Met dat Vlaams geld kunnen er extra gebouwen komen voor kinderopvang of jeugdhulp bijvoorbeeld”, zegt provinceraadslid Sonia Van Laere. “Het is logisch dat Vlaams geld naar Vlaamse zorginitiatieven gaan. Maar CD&V, sp.a, Groen en Open Vld hebben ons voorstel weggestemd dat er net voor moest zorgen dat Vlaams geld niet kon gebruikt worden door voorzieningen waar Vlamingen enkel in het Frans verzorgd worden.”  

N-VA initiatiefnemers in het Vlaams Parlement Peter Persyn en Lorin Parys:Voor de N-VA fractie is en blijft het belangrijk dat nieuwe zorginitiatieven, ook kleinschalige, in Vlaams-Brabant met Vlabzorginvest gesteund worden. Het spreekt voor ons vanzelf dat de zorgverlening in het Nederlands hierbij een noodzakelijke voorwaarde is en dat de provincie dit ook zo vastlegt.”

Momenteel zijn er in de Vlaamse Rand heel wat instellingen (kinderkribben, rusthuizen…) waar het personeel geen Nederlands spreekt. Aangezien er een tekort is aan voorzieningen hebben patiënten geen keuze en komen ze dus terecht in een instelling waar geen enkel personeelslid hun taal spreekt.

De N-VA fractie heeft daarom gevraagd om te bepalen dat alleen instellingen die zorg bieden in het Nederlands ondersteund worden door Vlabzorginvest. Op die manier hebben Vlamingen in de Vlaamse  Rand de garantie dat ze in hun taal worden geholpen wanneer ze zorg nodig hebben. Het voorstel werd weggestemd door de meerderheid en door UF.

“Onbegrijpelijk dat de provincieraad ons voorstel niet goedkeurde”, reageert N-VA provincieraadslid Sonia Van Laere. “55 jaar na vastlegging van de taalgrens en 50 jaar na de strijd om Leuven-Vlaams is het voor Vlamingen in Vlaams-Brabant nog steeds niet vanzelfsprekend om hulp te krijgen in de eigen taal. En hier kunnen we de schuld niét op Franstalige zorgverleners uit Brussel schuiven. Deze keer is het de meerderheid in de Vlaams-Brabantse provincieraad die deze beslissing heeft genomen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is