PERSBERICHT: N-VA Vlaams-Brabant maakt brandhout van nepadvies deputatie over provinciaal kiesdecreet

Op 8 februari 2017
Linda Van den Eede, fractievoorzitter N-VA Vlaams-Brabant

Bij de bespreking van het eerste agendapunt van 2017 heeft de N-VA-fractie scherp uitgehaald naar het advies dat de deputatie (CD&V, OVLD, sp.a en Groen) overmaakt aan de Vlaamse regering over de grenzen van de provinciedistricten en de afschaffing van de kieskantons.

Eind vorig jaar vroeg Minister Homans de provincies om advies uit te brengen over de grenzen van de gewijzigde provinciedistricten en de afschaffing van de kieskantons. Bij de hertekening van de provincies, zijn dit de enige twee punten waarover de Vlaamse Regering advies moet vragen.

Tijdens de provincieraad legde de deputatie echter een voorstel op tafel dat met een grote boog om het gevraagde advies heen gaat. Daarin pleit ze niet alleen om het aantal kiesdistricten op te trekken van 2 naar 4, maar ook het aantal provincieraadsleden te verhogen van de vooropgestelde 36 naar 48. Over de afschaffing van de kieskantons en het kantonhoofdbureau rept het  advies van de deputatie zelfs met geen woord.

Nepadvies

Om de meerderheidspartijen duidelijk te maken dat Minister Homans geen advies vroeg over het aantal provincieraadsleden en het aantal kiesdistricten, en de deputatie bijgevolg naast de kwestie antwoordde op de vraag van de minister, diende N-VA een amendement in. De meerderheidspartijen hadden daar evenwel geen oren naar en stemden het amendement koppig weg.

“We kunnen dit pleidooi voor méér kiesdistricten en méér verkozenen enkel bestempelen als een nepadvies”, reageert N-VA-fractievoorzitter Linda Van den Eede. “Het antwoord van de deputatie treedt immers volledig buiten de adviesvraag.

Vóór de stemming over het voorstel van de deputatie hebben wij het halfrond verlaten, omdat wij niet de indruk willen wekken dat de provincieraad van Vlaams-Brabant uit analfabeten bestaat.

Kennelijk geraakt de beslissing van de Vlaamse Regering over de afslanking van de provincies maar niet verteerd door partijen die deze beslissing in de Vlaamse Regering ondertussen twee maal hebben goedgekeurd. "Ik stel ook met verbazing vast dat Groen in Vlaams-Brabant zich niet langer achter het standpunt van de partij schaart nu deze coalitiepartner blijkbaar gewonnen is om de afslankingsoperatie om te buigen."

“Het omzeilen van de adviesvraag, maakt niet alleen een slechte indruk.  Indien het bovendien om een vertragingsmanoeuvre zou gaan, in de ijdele hoop om de uitvoering van dit luik uit het Vlaams regeerakkoord over de verkiezingen van 2018 te tillen, dan moet de coalitiemeerderheid van Vlaams-Brabant beseffen dat ze kastelen bouwt op illusies.”

Linda Van den Eede,

fractievoorzitter N-VA Vlaams-Brabant

 

Voor meer  informatie:

Linda Van den Eede, fractievoorzitter N-VA provincie Vlaams-Brabant

Molenveld 22

1760 Roosdaal

tel.: 054-33 99 70

gsm: 0483-20 47 47

e-mail : linda.dedobbeleer-vandeneede [at] raad.vlaamsbrabant.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is