Persbericht - N-VA Vlaams-Brabant: "Provincies niet langer bevoegd voor sport: Vlaams-Brabant kiest voor sportsponsoring".

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: provincieraad
Persbericht N-VA-fractie provincie Vlaams-Brabant

N-VA VLAAMS-BRABANT: “NU DE PROVINCIES NIET LANGER BEVOEGD ZIJN VOOR SPORT, WORDT VLAAMS-BRABANT FERVENT SPORTSPONSOR”
Leuven, 28.03.2018. Naar aanleiding van de eerste provinciale budgetwijziging van 2018, deed de N-VA-fractie een bijzonder merkwaardige vaststelling: nu de provincies sinds 1 januari 2018 niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden materies zoals sport, werpt het provinciebestuur van Vlaams-Brabant zich op als gulle sportsponsor.

Vorig jaar zette het provinciebestuur een nieuw actieplan 'evenementenbeleid' op poten. Daarvoor trekt de provincie dit jaar € 200.000 nominatieve subsidies uit.
Oorspronkelijke bedoeling was om “culturele, recreatieve, toeristische of erfgoedmanifestaties naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar einde WO I” te ondersteunen en/of te organiseren. Eind 2017 waren de begunstigen van deze subsidie-enveloppe evenwel nog niet bekend.

Naar aanleiding van de eerste budgetwijziging voor 2018 blijkt nu echter dat de provincie vooral sportwedstrijden sponsort. Het gaat om een twintigtal sportmanifestaties waaronder de Brabantse Pijl (€ 6.000), de Ronde van Vlaams-Brabant (€ 5.000), de Superprestige Cyclocross Diegem (€ 4.500), de Primus Classic (€ 6.000), de Grote Prijs Jef Scherens (€ 6.000) en Dwars door het Hageland (€ 10.000). Samen goed voor ruim 75.000 euro.


N-VA-fractievoorzitter Linda Van den Eede: “Het is op zijn zachtst merkwaardig dat de provincie voortdurend klaagt dat Vlaanderen te weinig financiële middelen doorstort naar de provincie, maar tegelijkertijd wel kwistig tienduizenden euro’s subsidiegeld uitdeelt aan sponsoring in een beleidsdomein, waarvoor de provincies niet eens meer bevoegd zijn".


Gevraagd naar een verklaring reageerde de bevoegde gedeputeerde Marc Florquin (sp.a) tijdens de provincieraad dat de provincie het geld uitgeeft “om het provinciaal beleid te promoten”.


N-VA-provincieraadslid Joris Van den Cruijce: “Aangezien het om dezelfde begunstigden gaat die in het verleden werden ondersteund, betekent dit dat het vroegere sportbeleid van de deputatie slechts een uitvlucht was om de provincie en vooral zichzelf te promoten. Met dat budget had de provincie beter noodlijdende regionale sporten ondersteund".

Linda Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter
Molenveld 22 - 1760 Roosdaal
tel.: 054-33 99 70
gsm: 0483-20 47 47
e-mail : linda.vandeneede [at] n-va.be
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is