Persbericht: Raadscommissie niet in aantal om geldig te vergaderen over mobiliteitsdossier 'Brabantnet - sneltram A12'

Op 10 mei 2017, over deze onderwerpen: provincieraad
persbericht: 'Brabantnet - sneltram A12'
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN VERKEER VAN 09 MEI 2017

RAADSCOMMISSIE NIET IN AANTAL OM GELDIG TE VERGADEREN OVER MOBILITEITSDOSSIER ‘BRABANTNET - SNELTRAM A12 ‘

Tijdens een boeiende uiteenzetting van De Lijn over de resultaten 2016 en de toekomstplannen in Vlaams-Brabant, moest Johan De Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, toezien hoe de commissieleden van de meerderheid één voor één de zitting verlieten.

Nog voor het afronden van de presentatie, bleken nog slechts 5 van de 11 commissieleden van de meerderheid aanwezig. Bij de aanvang van de behandeling van het advies over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Brabantnet – Sneltram A12’ hadden alle commissieleden van CD&V, toch de grootste meerderheidspartij, de vergadering al verlaten.

Linda Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter: “Het gebeurt regelmatig dat de oppositie in de provincie de nodige leden moet leveren opdat een commissie geldig kan vergaderen. Nu was de desinteresse van de meerderheid echter zo opvallend dat de oppositie met 6 aanwezigen in de meerderheid was. Indien een meerderheid van 11 op 18 raadsleden zelfs niet meer in staat is om in aantal te zijn om geldig te kunnen vergaderen over een belangrijk mobiliteitsdossier, dan wordt hier nogmaals bewezen waar het bij de meerderheidspartijen om te doen is: mandaten gaan boven beleid.”

 

voor meer info:

Linda De Dobbeleer - Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter Vlaams-Brabant
tel.: 054-33 99 70
gsm: 0483-20 47 47
e-mail : linda.dedobbeleer-vandeneede [at] raad.vlaamsbrabant.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is