Hilde Kaspers

Lid van de raadscommissie:
• Ruimtelijke ordening, verkeer & mobiliteit
• Regionaal beleid & economie
• Onderwijs, PIVO en veiligheid