Persbericht: N-VA Vlaams-Brabant verzet zich tegen de Brusselse stadstol

Op 15 december 2020
persbericht

Leuven, 15 december 2020

Persbericht N-VA Vlaams-Brabant  

N-VA Vlaams-Brabant verzet zich tegen de Brusselse stadstol

Op initiatief van de N-VA-fractie dienden de fractievoorzitters van CD&V, Open VLD en N-VA Vlaams-Brabant, tijdens de provincieraad van vandaag, 15 december, een motie in tegen de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om vanaf 2022 een kilometerheffing in te voeren in het grootstedelijk gebied Brussel.

Dagelijks pendelen ruim 350.000 inwoners uit de tien provincies naar en van het Brusselse Gewest. Nagenoeg één derde van dat pendelverkeer is afkomstig uit de provincie Vlaams-Brabant. De inkomende pendel vanuit het arrondissement Leuven bedraagt ruim 28.000 loontrekkende pendelaars. Vanuit het arrondissement Halle-Vilvoorde loopt dit aantal zelfs op tot 90.000.

Gunther Coppens, fractievoorzitter N-VA Vlaams-Brabant: "Veel Vlaams-Brabanders zijn aangewezen op een wagen aangezien er geen of onvoldoende alternatieven zijn om hun werkplek via het openbaar vervoer te bereiken.

Bij de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel zou onze provincie het zwaarst worden getroffen. En dus kunnen we uiteraard niet aanvaarden dat de pendelaars uit onze provincie ongelijk en nadelig worden behandeld door in de nabije toekomst dubbel te moeten betalen in vergelijking met Brusselse pendelaars. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest rekent in haar begroting voor 2021 op 93 miljoen bijkomende belastinginkomsten. Overigens zijn kantoren en bedrijven meer dan ooit welkom om zich tolvrij te vestigen in Vlaams-Brabant."

Jaarlijks ontvangt het Brusselse Gewest reeds een kleine 700 miljoen euro aan federale middelen, waarvan een deel is bestemd om te investeren in betere mobiliteit van en naar de hoofdstad.

Samen met de Vlaams-Brabantse coalitiepartners in de provincieraad vraagt N-VA Vlaams-Brabant in de motie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om af te zien van de invoering van deze discriminerende 'stadstol' en zo de Vlaams-Brabantse pendelaar niet bijkomend te belasten. De initiatiefnemers sporen de Brusselse regering aan om hierover actief in dialoog te treden met de andere gewesten.

Contact:

Gunther Coppens, fractievoorzitter N-VA Vlaams-Brabant
e-mail: gunther.coppens [at] n-va.be - gsm: 0468/10.92.96


 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is