Projectoproep gedeelde sportinfrastructuur

Op 8 november 2016, over deze onderwerpen: mondelinge en schriftelijke vragen

Lucia Dewolfs: De Vlaamse regering lanceerde op 9 augustus ll. een projectoproep om de bestaande sportaccommodatie in Vlaamse scholen naschools, tijdens weekends en in de vakantieperiodes ruimer open te stellen voor o.a. lokale sportclubs. Ze trok daarvoor een bedrag uit van ruim 2 miljoen euro. Subsidies voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten kunnen per project oplopen tot resp. 200.000 euro en 30.000 euro.Aangezien deze projectoproep ook open staat voor provinciaal onderwijs, had ik graag vernomen of het PISO in Tienen heeft ingetekend of nog zal intekenen op deze projectoproep?

Antwoord van gedeputeerde Marc Florquin (sp.a) - transcriptie
«In het kader van de openstelling van sportinfrastructuur is er inderdaad een oproep geweest die we uiteraard hebben bekeken en onderzocht op zijn mogelijkheden. Eerst en vooral wil ik toch wel meegeven dat wij als provincie nu reeds al onze lokalen ter beschikking stellen voor sportclubs en andere organisaties, zowel in het PISO, als in De Wijnpers. Specifiek wat PISO betreft, denk ik dan aan de tafeltennisclub die daar doorgaat, Suikerrock, VIVA… Dus voor een groot stuk voldoen wij al een beetje aan het voorstel van beide ministers.

Anderzijds is het inderdaad zo: n.a.v. deze oproep zouden we nu de mogelijkheid krijgen om een financiële tussenkomst te krijgen inzake deze openstellingen. Maar zoals u weet, bij financiële tussenkomsten moet je altijd voldoen aan bepaalde voorwaarden (…) en de eerste voorwaarde was bijvoorbeeld dat het moet gaan over een extra openstelling –dus niet de bestaande want die komen niet in aanmerking, tenzij men die bestaande openstellingen nog extra gaat uitbreiden, dan zou (er) een mogelijkheid zijn tot eventuele subsidiëring. Het is voor onze school in Tienen niet haalbaar om extra openstelling te doen, want we hebben al een aantal ingebruiknames van de accommodaties.

Wat we wel gedaan hebben: we zijn eens gaan kijken of deze oproep een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de sporthal gelegen in de Veldbornstraat – daar is nog een oude sporthal gelegen – of we die niet opnieuw optimaal zouden kunnen in gebruik nemen om eventueel open te stellen voor derden, n.a.v. de vraag die nu gekomen is vanuit Vlaanderen. Maar helaas moeten we daar ook passen om de eenvoudige reden  – en we hebben dat bekeken met onze dienst gebouwen – dat de infrastuctuurwerken die we zouden moeten uitvoeren om dat gebouw optimaal te maken om het op een deftige manier te kunnen verhuren, ruimschoots de subsidie die we zouden kunnen bekomen zou overschrijden. Anderzijds hebben we binnen de budgettaire ruimte op dit ogenblik geen mogelijkheden om dat gebouw mogelijks te renoveren. Aan de hand van die feiten en onderzoeken hebben na intern overleg, zowel met de school als met onze dienst onderwijs, besloten om niet in te gaan op de huidige projectoproep.

Concreet antwoord op uw twee vragen: of het PISO heeft ingetekend of zullen intekenen, moet ik u helaas antwoorden: neen, we gaan dat deze keer niet doen. En neen: we zullen op deze projectoproep ook naar de toekomst niet intekenen.»

bron: Provincieraad van Vlaams-Brabant, vragenuur, 8 november 2016.
Mondelinge vraag van N-VA-provincieraadslid Lucia Dewolfs over PISO Tienen en de Vlaamse projectoproep m.b.t. het delen van sportinfrastructuur.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is