Lucia Dewolfs

Lucia Dewolfs, geboren te Ninove op 8 juni 1957, woont sedert 1982 in het stadscentrum van Tienen.

• master in de toegepaste economische wetenschappen;
• voormalig adviseur gezondheidszorg kabinet van voormalig Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, wijlen Hugo Schiltz;
• voormalig administratief directeur van het regionaal ziekenhuis in Herk-de-stad;
• sedert 1982 directeur van Obasi, gevestigd te Tienen, actief in softwareontwikkeling voor de geestelijke gezondheidssector en opleidingen brandpreventie in gezondheidsinstellingen;

In 2012 verkozen als provincieraadslid voor Vlaams-Brabant.

Lid van de raadscommissies:
• Financiën, fiscaliteit, personeel, vorming & informatica
• Regionaal beleid & economie

Plaatsvervanger in de commissies
• Ruimtelijke ordening, verkeer & mobiliteit, Onderwijs, PIVO en veiligheid
Welzijn, gezondheids- en woonbeleid