Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 januari 2019, over deze onderwerpen: provincieraad

Leuven, 15 januari 2019. (bron: Persinfo redactie) Het nieuwe bestuur van de provincie Vlaams-Brabant stelde vandaag haar beleidsverklaring voor. De nadruk ligt op drie pijlers: duurzaamheid, het behoud van het groene en Vlaamse karakter van de provincie en de versterking van de economische kracht …

Op 20 november 2018

Repliek N-VA-fractie  budget 2019: «Oefening baart kunst»   Meneer de voorzitter, Meneer de gouverneur, Leden van de deputatie, Meneer de griffier, Beste collega’s, Geachte toehoorders, Op het einde van de legislatuur worden we geconfronteerd met een budget dat louter technisch is en waarin dus geen …

Op 18 juni 2018, over deze onderwerpen: provincieraad

«Het Agentschap Binnenlands Bestuur van minister Homans heeft een reeks sportsubsidies geschorst die de provincieraad eind maart goedkeurde. Sinds 1 januari zijn de provincies enkel nog bevoegd voor de zogenoemde grondgebonden materies. Niet meer voor jeugd, cultuur en sport dus. Toch keurde de …

Op 16 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Persbericht Beersel, 16/06/2018 | In 2012 werd de N-VA ondanks het overtuigende resultaat geweerd uit het provinciebestuur. De traditionele partijen hebben er toen alles aangedaan om de noodzakelijke verandering af te blokken. In de afgelopen zes jaar zorgde de N-VA fractie steeds voor de kritische …

Op 15 juni 2018

NB.be - Diest - De koers ‘Dwars door het Hageland’ die gisteren werd verreden, kan niet langer rekenen op een subsidie van 10.000 euro van de provincie. Het agentschap ‘Binnenlands bestuur’ heeft die en een reeks andere toelagen aan sportmanifestaties geschorst, voor een bedrag van samen 75.000 …

Op 15 juni 2018

NB.be - Diest - De koers ‘Dwars door het Hageland’ die gisteren werd verreden, kan niet langer rekenen op een subsidie van 10.000 euro van de provincie. Het agentschap ‘Binnenlands bestuur’ heeft die en een reeks andere toelagen aan sportmanifestaties geschorst, voor een bedrag van samen 75.000 …